Dopravné značky - Osobitné značenia

Dopravné značky, dopravné zariadenia, informatívne, dodatkové tabule a svetelné signalizácie


Vybere kategóriuO1
Označenie vozidla vedeného osobou sluchovo postihnutou
O2
Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
O3
Označenie autobusu prepravujúceho deti
O4
Označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom