Dopravné značky - Informatívne smerové

Dopravné značky, dopravné zariadenia, informatívne, dodatkové tabule a svetelné signalizácie


Vybere kategóriuIsis40g
Smerová tabuľa pre cyklistov
Isis40d
Smerová tabuľa pre cyklistov(s dvoma cieľmi)
Isis40h
Smerová tabuľa pre cyklistov
Is
Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom)
Isis40b
Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi)
Isis40e
Návesť pred križovatkou pre cyklistov
Isis40c
Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom)
Is
Smerová tabuľa k náboženskému cieľu
IsIS23
Smerová tabuľa k náboženskému cieľu
IsIS11
Návesť pred náboženským cieľom
Is40i
Koniec cyklistickej trasy
Isis40f
Smerová tabuľa pre cyklistov
Is1a
Návesť pred križovatkou
Is1b
Návesť pred križovatkou
Is2
Návesť pred križovatkou
Is3
Návesť pred križovatkou
Is4
Návesť pred križovatkou
Is5a
Návesť pred križovatkou
Is5b
Návesť pred križovatkou
Is6
Návesť pred križovatkou
Is7a
Smerová tabuľa
Is7b
Výjazd
Is8
Diaľková návesť
Is9
Návesť pred križovatkou
Is10
Návesť pred križovatkou
Is11
Návesť pred kultúrnym alebo turistickým cieľom
Is12
Návesť pred križovatkou s obmedzením
Is13
Návesť pred križovatkou s obmedzením
Is14
Návesť pred križovatkou s obmedzením
Is15
Návesť pred obchádzkou
Is16
Návesť pred obchádzkou (odklonom)
Is17a
Smerová tabuľa (s jedným cieľom)
Is17b
Smerová tabuľa (s jedným cieľom)
Is18a
Smerová tabuľa (s dvomi cieľmi)
Is18b
Smerová tabuľa (s dvomi cieľmi)
Is19a
Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici
Is19b
Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici
Is20a
Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste
Is20b
Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste
Is21
Smerová tabuľa k miestnemu cieľu
Is22a
Smerová tabuľa k miestnemu cieľu
Is22b
Smerová tabuľa k nákupnému cieľu
Is23a
Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu
Is23b
Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu
Is24
Smerová tabuľa ku komunálnemu cieľu
Is25
Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky
Is26
Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky
Is27
Diaľnica
Is28
Rýchlostná cesta
Is29
Cesta I. triedy
Is30
Cesta II. triedy
Is31
Medzinárodná trasa
Is32a
Kilometrovník
Is32b
Kilometrovník
Is32c
Kilometrovník
Is33
Hranica kraja
Is34
Hranica okresu
Is35
Iný názov
Is36a
Obec
Is36b
Koniec obce
Is36c
Miestna časť obce
Is36d
Koniec miestnej časti obce
Is37a
Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny
Is37b
Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny
Is38
Hraničný priechod
Is39
Hranica štátu