Dopravné značky - Informatívne iné

Dopravné značky, dopravné zariadenia, informatívne, dodatkové tabule a svetelné signalizácie


Vybere kategóriuIi1a
Telefón núdzového volania
Ii1b
Núdzové volanie
Ii2
Telefón
Ii3
Hasiaci prístroj
Ii4
Prvá pomoc
Ii5
Nemocnica
Ii6a
Informácie
Ii6b
Rádio
Ii7a
Zastávka autobusu
Ii7b
Zastávka trolejbusu
Ii7c
Zastávka električky
Ii8a
Čerpacia stanica
Ii8b
Čerpacia stanica skvapalneného ropného plynu (LPG)
Ii8c
Čerpacia stanica stlačeného prírodného plynu (CNG)
Ii9
Opraváreň
Ii10
Hotel alebo motel
Ii11
Reštaurácia
Ii12
Občerstvenie
Ii13
WC
Ii14
Odpočívadlo
Ii15a
Táborisko pre stany
Ii15b
Táborisko pre obytné prívesy
Ii15c
Táborisko pre stany a obytné prívesy
Ii16
Pláž alebo kúpalisko
Ii17a
Lyžiarsky vlek
Ii17b
Sedačková lanovka
Ii17c
Kabínková lanovka
Ii18a
Odpočívadlo s objektmi služieb
Ii18b
Odpočívadlo s objektmi služieb
Ii18c
Odpočívadlo s objektmi služieb
Ii19a
Núdzový východ
Ii19b
Núdzový východ
Ii20a
Úniková cesta
Ii20b
Úniková cesta
Ii20c
Úniková cesta