Dopravné značky - Informatívne

Dopravné značky, dopravné zariadenia, informatívne, dodatkové tabule a svetelné signalizácie


Vybere kategóriuIp1
Okruh
Ip2
Zmena smeru okruhu
Ip3a
Jednosmerná premávka
Ip3b
Jednosmerná premávka
Ip4
Slepá cesta
Ip5
Návesť pred slepou cestou
Ip6
Priechod pre chodcov
Ip7
Priechod pre cyklistov
Ip8
Spomaľovací prah
Ip9
Podchod alebo nadchod
Ip10
Odporúčaná rýchlosť
Ip11
Núdzová odstavná plocha
Ip12
Parkovisko
Ip13a
Parkovisko - parkovacie miesta s kolmým státím
Ip13b
Parkovisko - parkovacie miesta so šikmým státím
Ip13c
Parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym státím
Ip14a
Parkovisko - parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým státím na chodníku
Ip14b
Parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku
Ip15a
Parkovisko parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státím na chodníku
Ip15b
Parkovisko parkovacie miesta s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku
Ip16
Parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státím
Ip17a
Parkovisko - parkovacie miesta s plateným státím
Ip17b
Parkovisko - parkovacie miesta s regulovaným státím
Ip18
Kryté parkovisko, parkovacia garáž, parkovací dom
Ip19
Parkovisko P+R
Ip20a
Stanovište polície
Ip20b
Stanovište taxi
Ip21a
Tunel
Ip21b
Koniec tunela
Ip22a
Rýchlostná cesta
Ip22b
Koniec rýchlostnej cesty
Ip23a
Diaľnica
Ip23b
Koniec diaľnice
Ip24a
Zóna s dopravným obmedzením
Ip24b
Koniec zóny s dopravným obmedzením
Ip25a
Pešia zóna
Ip25b
Koniec pešej zóny
Ip26a
Školská zóna
Ip26b
Koniec školskej zóny
Ip27a
Zóna s plateným alebo regulovaným státím
Ip27b
Koniec zóny s plateným alebo regulovaným státím
Ip28a
Obytná zóna
Ip28b
Koniec obytnej zóny
Ip29
Úniková zóna
Ip30
Zmena miestnej úpravy
Ip31a
Hmlové body
Ip31b
Hmlové body
Ip31c
Hmlové body
Ip32
Bezpeená vzdialenosť
Ip33
Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach
Ip34a
Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach
Ip34b
Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach
Ip34c
Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach