Dopravné značky - Iné dopravné zariadenia

Dopravné značky, dopravné zariadenia, informatívne, dodatkové tabule a svetelné signalizácie


Vybere kategóriuZ1
Dopravný kúžeľ
Z2a
Zábrana na označenie uzávierky
Z2b
Zábrana na označenie uzávierky
Z2c
Žlté a čierne pruhy
Z2d
Červené a biele pruhy
Z3a
Vodiaca tabuľa
Z3b
Vodiaca tabuľa
Z4a
Smerovacia doska ľavá
Z4b
Smerovacia doska pravá
Z4c
Smerovacia doska stredová
Z4d
Vodiaca doska ľavá
Z4e
Vodiaca doska pravá
Z4f
Vodiaca doska stredová
Z5a
Zastavovací terč
Z5b
Zastavovací terč
Z5c
Smerovka
Z6a
Prefabrikovaný spomaľovací prah
Z6b
Stavebný spomaľovací prah
Z7a
Smerový stĺpik vľavo v smere jazdy
Z7b
Smerový stĺpik vpravo v smere jazdy
Z7c
Dopravné gombíky
Z8a
Vodiaci pás pre nevidiacich cez priechod pre chodcov
Z8b
Varovný pás pre nevidiacich pred priechodom pre chodcov
Z8c
Signálny pás pre nevidiacich na chodníku pred priechodom pre chodcov
Z9
Ukazovateľ smeru a sily bočného vetra
Z10
Varovná tabuľa
Z11a1
Elektronické panely na premenné značky
Z11a2
Elektronické panely na premenné značky
Z11a3
Elektronické panely na premenné značky
Z11a4
Elektronické panely na premenné značky
Z11b1
Elektromechanické panely na premenné značky
Z11b2
Elektromechanické panely na premenné značky
Z11b3
Elektromechanické panely na premenné značky
Z11b4
Elektromechanické panely na premenné značky
Z12a
Elektronické panely na premenné prevádzkové informácie
Z12b
Elektronické panely na premenné prevádzkové informácie
Z12c
Elektronické panely na premenné prevádzkové informácie