Dopravné značky - Dodatkové tabuľky

Dopravné značky, dopravné zariadenia, informatívne, dodatkové tabule a svetelné signalizácie


Vybere kategóriuEe16d
Priečna jazda cyklistov
E
Jazda cyklistov v oboch smeroch povolená
Ee16b
Jazda cyklistov v protimere povolená
Ee16a
Povolený smer jazdy cyklistov
E1
Počet
E2
Vzdialenosť
E3
Vzdialenosť
E5a
Úsek platnosti
E5b
Úsek platnosti
E6
Celková hmotnosť
E7
Smerová šípka
E8a
Začiatok úseku
E8b
Priebeh úseku
E8c
Koniec úseku
E9
Nepriaznivé poveternostné podmienky
E10
Druh vozidla
E11
Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou
E12
Dodatková tabuľka s textom
E13
Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie
E14
Kategória tunela
E15
Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím